Internacia Naturkuraca Asocio
 


 

Konferenco
La 2a Internacia INA-Konferenco okazos
    en Sxanhajo, Ĉ inio inter la 5-10a de Dec. 2005!  
Temo : Maljuni ĝ o kaj Naturkuracado
Programo :
     
1. Prelegoj kaj diskuto pri konferenca temo
    2. Lernado de
Ĉ ina Taj ĉ i ĉ uan kaj naturkuracado
    3. Ekskurso kaj vizito al Naturkuracejo
 
Kopirajto 2005 Internacia Naturkuraca Asocio [All rights reserved]